Elektrikte TRT payını kaldıran kanun teklifi TBMM’ye sunuldu

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifi, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasını öngörüyor. Kanun teklifi kapsamında ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bünyesinde “Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı” kurulması öngörülüyor.

Teklifi göre; gaz arzı, bedel iadelerinin gecikmesi gibi tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan lisans ve sertifika sahiplerinin uygulamalarından kaynaklanan tüketici mağduriyetlerinin tazminine ilişkin usul ve esaslar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek.

Uzun dönemli Türkiye Ulusal Enerji Planı’nın ilki, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde olmak üzere, her 5 yılda bir Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) görüşleri de alınarak Bakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanacak.

Bakanlık, Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasını dikkate alarak kısa, orta ve uzun dönemde doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasını sağlayacak.

Kanun teklifi ile Enerji Verimliliği Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği uygulama proje destekleri kapsamına alınıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ VE ŞARJ İSTASYONLARI

Kanun teklifi ile Elektrik Piyasası Kanunu’na, “Şarj Hizmeti” başlığı altında elektrikli araç ve şarj istasyonlarına ilişkin kavramlar ekleniyor.

Teklifle elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik elektrikli araç ekosistemi ile buna dayalı yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest piyasanın tesis edilmesi amacıyla piyasa faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar da belirleniyor.

İlgili madde ile şarj hizmeti, kurum tarafından ticari amaçlı olmamak üzere belirlenen istisnalar dışında, şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında kanunlara göre çıkarılan yönetmelikler uyarınca yürütülecek. Şarj hizmetinin sağlanmasında asli sorumluluk şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin olacak.

Şarj hizmeti fiyatı, kurum tarafından hazırlanan usul ve esaslar dahilinde serbestçe belirlenecek. Fiyatın belirlenmesinde şarj istasyonu kurulması ve şarj ağı oluşturulmasına esas yatırım ve işletme maliyetleri, elektrik enerjisi alım maliyetleri ve benzeri maliyetler ile vergi, pay, fon gibi yasal yükümlülükler ve makul ölçüde karlılık dikkate alınacak.

Halihazırda şarj hizmeti faaliyeti gösteren kişiler, EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelik ve düzenlemelerin yürürlüğe girişinden itibaren dört ay içerisinde durumlarını kanuna uygun hale getirecek.

PETROL KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

Kanun teklifi ile Türk Petrol Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. Petrol hakkının elde edilmesi için yapılan başvuru ve ruhsatlandırma usulüne ilişkin yapılan düzenleme ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce başvuruların değerlendirme süresi 90 günden 60 güne indiriliyor.

Teklif ile ayrıca orman içi sulardaki balık tesisleri kurulumunun yasal statüleri oluşturuluyor.

CANLI SPOR ETKİNLİKLERİNDE KORSAN YAYINLA MÜCADELE

Teklif kapsamında ayrıca canlı spor etkinliklerinde çevrim içi korsan yayınlarla mücadele edilmesi amacıyla da düzenlemeye gidiliyor. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili internet sitesinin internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılmasına veya ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak erişimin engellenmesine TFF Başkanı tarafından karar verilecek.

Teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. (REUTERS)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir