İstinaf Mahkemesi eyleme katıldığı gerekçesiyle öğrencinin kredisini kesen KYK’nin işlemini hukuka aykırı buldu

Ankara Vilayet Emniyet Müdürlüğü’nün Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yazdığı yazı sonucu tahsil kredisi kesilen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Kısmı öğrencisi Ezgi Orak’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı hakkında işlemin iptali istemiyle açtığı dava katılaştı. Ankara Bölge Yönetim Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, Bakanlığın istinaf talebini reddederek, karara itiraz yolunun kapalı olduğunu bildirdi.

Orak’ın avukatı Yiğiter, kararı şöyle kıymetlendirdi:

“İstinaf sürecinin sonunda Ankara Bölge Yönetim Mahkemesi istinaf başvurusunu reddetti. Lehimize karar verdi. Sürecin hukuka ters olduğunu bir defa daha saptadı. Bu saptama sonunda mahkeme kararı katılaştı. Ben buradan bir yurttaş ve avukat olarak Kredi Yurtlar Kurumu yetkilileri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine seslenmek istiyorum. Bu politik maksatlı uygulamadan vazgeçilmesi gerekir.”

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Kısmı öğrencisi Ezgi Orak’ın tahsil kredisi Ankara Vilayet Emniyet Müdürlüğü’nün Yüksek Tahsil Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 2 Temmuz 2021 tarihinde disiplin cezası verilmesi istikametinde yazdığı yazı sonucu Ağustos 2021’de kesilmişti. Orak avukatı Cenk Yiğiter aracılığıyla bu sürece karşı Gençlik ve Spor Bakanlığı aleyhine dava açmıştı.

Bakanlık, mahkemeye gönderdiği savunmada, Tahsil Kredisi Yönetmeliği’nde “Kredi Verilmeyecek Haller” başlığı altında düzenlenen “Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu yahut barındığı yurdun dışında, münferiden yahut topluca her ne biçimde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, tahsil özgürlüğünü ihlal edici (direniş, boykot, işgal, yazı yazma, fotoğraf yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunanlara kredi verilmez” kararı hatırlatmış ve Orak’ın kredisinin bu nedenle kesildiğini savunmuştu.

MAHKEME “YASADIŞI EYLEM” MÜNASEBETİNİN YÖNETMELİKTE OLMADIĞINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ankara 5. Yönetim Mahkemesi, Orak’ın kredisinin kesilmesinin hukuka uygun olmadığına karar vermişti. Mahkeme kararında, Bakanlığın Orak’ın kredisini keserken “Kredi Verilmeyecek Haller” başlığı altında düzenlenen kararlara nazaran süreç yaptığı hatırlatılarak şunlar kaydedilmişti:

“Yönetmeliğin 7. kısmında unsurlar halinde sayıldığı, bu unsurların hiçbirinde yasa dışı hareket ve şovlara katılan öğrencinin tahsil kredisinin kesileceğine ait bir düzenlemenin yer almadığı, öteki taraftan UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada davacı hakkında halihazırda mutlaklaşmış bir mahkumiyet kararının bulunmadığı hususu da dikkate alındığında, davacının yasa dışı hareketlere katıldığından bahisle tahsil kredisinin kesilmesine ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

“EKONOMİK BADİRE YAŞAYABİLİR”

Öte yandan, dava konusu süreç toplumsal devlet prensibinin gereği olarak davacıya verilen maddi takviyenin kesilmesine sebep olacağından, davacının üniversite eğitimine devam ediyor olması ve dava konusu sürecin uygulanmasının devamı halinde yaşayabileceği ekonomik badireler nedeniyle yüksek tahsil hayatının olumsuz etkileneceği ve bu durum sebebiyle ileride telafisi güç ve imkansız ziyanların doğabileceği açıktır.”

Bakanlık, mahkemenin bu kararını istinafa taşımıştı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir