Rekabet Kurulu’ndan Şişecam açıklaması

Rekabet Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 40. maddesi uyarınca yürütülen ön araştırma süreci devam ederken teşebbüsler tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulması üzerine gerçekleştirilen taahhüt görüşmeleri sonucunda anılan taraflarca kapsamlı bir taahhüt paketi sunulmuştur.

*21.10.2021 tarihinde Rekabet Kurulu tarafından dosyanın müzakeresi sonucunda sunulan taahhütlerin rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle ilgili taahhüt paketi bağlayıcı hale getirilerek ön araştırmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 21.10.2021 tarihli ve 21-51/712-354 sayılı karar metni şöyle:

“Rekabet Kurulunun (Kurul) 21.10.2021 tarihli ve 21-51/712-354 sayılı kararı ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan ön araştırmada Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (Şişecam) ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ’nin (Çevre Sistemleri) sunduğu

1) Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren 5 (beş) yıl süresince Şişecam, Çevre Sistemleri ve Şişecam topluluğu içerisinde yer alan diğer ekonomik birimler (Şişecam Ekonomik Bütünlüğü) tarafından yurt içinde yerleşik olup söz konusu ekonomik bütünlük haricinde kalan herhangi bir teşebbüsten (yurt içinde faaliyet gösteren üçüncü taraflardan) fırına hazır cam kırığı üretimi (FHCK) kapsamında kullanılan işlenmemiş düz cam ürünlerinin (ıskarta düz cam) tedarikinin sonlandırılması.

2) Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren 2 (iki) yıl süresince Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından yurt içinde yerleşik olup söz konusu ekonomik bütünlük haricinde kalan herhangi bir teşebbüsten (yurt içinde faaliyet gösteren üçüncü taraflardan) FHCK üretimi kapsamında kullanılan işlenmemiş cam ambalaj ürünlerinin (ıskarta cam ambalaj) tedarik edilmemesi, bu iki yıllık sürenin sonundan itibaren ise ithalat serbest olmak üzere ıskarta cam ambalaj ürünü alımlarının ilk yıl için 10 bin ton, ikinci yıl için 20 bin ton, üçüncü yıl için 40 bin ton ile sınırlandırılması.

3) Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından yurt dışında yerleşik olup söz konusu ekonomik bütünlük haricinde kalan teşebbüslerden (yurt dışında faaliyet gösteren üçüncü taraflardan) Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren 5 (beş) yıl süresince ıskarta düz cam, 2 (iki) yıl süresince ıskarta cam ambalaj ürün tedarikinin sonlandırılması,
4) Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren 5 (beş) yıl süresince Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından üçüncü taraf teşebbüslerden FHCK tedariki faaliyeti kapsamında belirli bir teşebbüsten tedarik edilen FHCK miktarının Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından üçüncü taraf teşebbüslerden tedarik edilen toplam FHCK miktarı içerisindeki payının her mali yıl için yüzde 35 oranını geçmemesi.

5) 1, 2, 3 ve 4 numaralı maddelerde yer alan taahhütleri işlevsiz hale getirebilecek her türlü işlemden kaçınılması.

6) Şişecam Ekonomik Bütünlüğü ile üçüncü taraf teşebbüsler arasında akdedilmiş olan ıskarta cam tedarik sözleşmelerinin feshedildiğine ilişkin noter aracılığıyla gönderilen ihtarnamelerin birer örneğinin Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Rekabet Kurumuna tevsik edilmesi.

7) Kurul kısa kararının tebliğinden itibaren 5 (beş) yıl süresince Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından geri dönüşüm faaliyetinin ana unsurları üzerinde (tesis, makine teçhizat vb.) gerçekleştirilecek devir, kiralama vb. işlemler için, bu işlemlerin taahhütlere uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Kurula bildirimde bulunulması,

8) Taahhütlere uyumun sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olarak hazırlanan bağımsız denetim raporlarının Kurul gerekçeli kararının tebliğinden bir yıl sonra başlamak üzere her yıl düzenli olarak Kuruma tevsik edilmesi şeklindeki taahhüt metninin rekabet sorunlarını giderebilecek olması nedeniyle kabulüne ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ açısından bağlayıcı hale getirilmesine, anılan ön araştırmanın sonlandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir